Công trình đã thi công kính khắc họa tiết lắp cửa

Kính được khắc họa tiết bằng công nghệ CNC laze trực tiếp trên bề mặt kính, có độ bền vĩnh cửu trên kính với bề mặt phần khắc bóng mịn và không bám vân tay, sản phẩm đáp ứng các mục đích thiết kế như:

 

"ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ"

 • Hạn chế tầm nhìn, ánh sáng từ bên ngoài vào không gian nội thất, mà vẫn đảm bảo được tầm nhìn từ trong ra ngoài.
 • Quảng bá, truyền thông thương hiệu, địa chỉ của công trình, quán bar, siêu thị, nhà hàng.
 • Trang trí trong không gian nội ngoại thất của chủ đầu tư, rất hiệu quả khi kết hợp với ánh sáng đèn hắt trong nội ngoại thất.

 

"MẪU MÃ KHÔNG GIỚI HẠN"

Họa tiết khắc được cấp miễn phí trên web này hoặc được sản xuất theo thiết kế và yêu cầu của khách hàng, file họa tiết thuận lợi cho sản xuất nhất là file vector, có thể kết hợp với hiệu ứng phủ màu, dát nhũ, phủ gương lên họa tiết để tạo điểm nhấn.

Có thể khắc trực tiếp trên các loại kính với các độ dày khác nhau, có thể là kính tôi, kính thường, kính dán an toàn.
Gia công theo kích thước yêu cầu, cạnh kính có thể mài theo yêu cầu như mài xiết, mài huỳnh, mài vát lên tới 30mm, vát một mặt hoặc vát 2 mặt.

 

"KHO DỮ LIỆU MẪU KHẮC KÍNH"  https://in3dtrenkinh.vn/mau-khac-kinh.html

KHẮC KÍNH 1
6.4K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 1
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 14
6.5K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 14
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 15
6.4K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 15
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 16
6.4K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 16
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 17
6.5K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 17
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 18
6.3K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 18
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 19
6.2K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 19
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 2
6.3K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 2
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 20
6.3K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 20
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 21
6.4K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 21
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 22
6.4K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 22
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 23
6.4K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 23
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 24
6.3K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 24
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 25
6.5K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 25
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 4
6.6K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 4
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 5
6.6K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 5
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 6
6.7K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 6
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 8
6.6K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 8
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 9
6.7K
2.2K
0
0
KHẮC KÍNH 9
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
KHẮC KÍNH 26
7.3K
2.0K
0
0
KHẮC KÍNH 26
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 27
7.4K
2.0K
0
0
KHẮC KÍNH 27
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 28
7.3K
2.0K
0
0
KHẮC KÍNH 28
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 29
7.3K
2.0K
0
0
KHẮC KÍNH 29
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 30
7.3K
2.0K
0
0
KHẮC KÍNH 30
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 31
7.3K
2.0K
0
0
KHẮC KÍNH 31
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 32
7.4K
2.0K
0
0
KHẮC KÍNH 32
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 33
7.3K
2.0K
0
0
KHẮC KÍNH 33
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 34
7.4K
2.0K
0
0
KHẮC KÍNH 34
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 35
7.3K
2.0K
0
0
KHẮC KÍNH 35
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 36
7.5K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 36
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 37
7.4K
2.0K
0
0
KHẮC KÍNH 37
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 38
7.4K
2.0K
0
0
KHẮC KÍNH 38
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 39
7.3K
778
0
0
KHẮC KÍNH 39
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 40
7.4K
2.0K
0
0
KHẮC KÍNH 40
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 41
7.4K
2.0K
0
0
KHẮC KÍNH 41
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 42
7.4K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 42
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 43
8.1K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 43
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 44
8.5K
2.2K
0
0
KHẮC KÍNH 44
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 45
8.1K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 45
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 46
8.0K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 46
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 47
7.8K
2.2K
0
0
KHẮC KÍNH 47
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 48
8.1K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 48
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 49
8.1K
2.2K
0
0
KHẮC KÍNH 49
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 50
8.1K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 50
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 51
8.2K
2.2K
0
0
KHẮC KÍNH 51
  • Bởi Cuong
  • 3 years Trước
Kính khắc các loại họa tiết theo yêu cầu rất phù hợp cho làm cửa sổ kính và cửa ngăn ...
KHẮC KÍNH 52
6.9K
2.2K
0
0
KHẮC KÍNH 52
KHẮC KÍNH 53
6.7K
2.2K
0
0
KHẮC KÍNH 53
KHẮC KÍNH 54
6.6K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 54
KHẮC KÍNH 55
6.6K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 55
KHẮC KÍNH 56
6.4K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 56
KHẮC KÍNH 57
6.6K
2.1K
0
0
KHẮC KÍNH 57
KHẮC KÍNH 58
6.6K
2.2K
0
0
KHẮC KÍNH 58

Page 1 of 2

Menu

Contact Me on Zalo