Kim Loại

Gồm file chất lượng cao có nội dung bề mặt kim loại, ánh kim loại có thể thực hiện in lên khổ lớn.

với những mầu màu tự nhiên của chất liệu kim loại giúp sản phẩm kính in tranh 3d có nhiều hiệu ứng cao cấp, khỏe khoắn.

Kim loại 002
30
20
0
0
Kim loại 002
Kim loại 010
34
18
0
0
Kim loại 010
Kim loại 022
30
20
0
0
Kim loại 022
Kim loại 001
33
22
0
0
Kim loại 001
Kim loại 003
31
21
0
0
Kim loại 003
Kim loại 004
31
20
0
0
Kim loại 004
Kim loại 005
8
2
0
0
Kim loại 005
Kim loại 006
7
2
0
0
Kim loại 006
Kim loại 007
7
2
0
0
Kim loại 007
Kim loại 008
6
2
0
0
Kim loại 008
Kim loại 009
5
2
0
0
Kim loại 009
Kim loại 011
11
2
0
0
Kim loại 011
Kim loại 012
11
2
0
0
Kim loại 012
Kim loại 013
7
2
0
0
Kim loại 013
Kim loại 014
9
2
0
0
Kim loại 014
Kim loại 015
8
2
0
0
Kim loại 015
Kim loại 016
6
2
0
0
Kim loại 016
Kim loại 017
5
2
0
0
Kim loại 017
Kim loại 018
8
2
0
0
Kim loại 018
Kim loại 019
9
2
0
0
Kim loại 019
Kim loại 020
7
2
0
0
Kim loại 020
Kim loại 021
10
2
0
0
Kim loại 021
Kim loại 022
5
2
0
0
Kim loại 022
Kim loại 023
12
2
0
0
Kim loại 023
Kim loại 024
11
2
0
0
Kim loại 024
Kim loại 025
9
2
0
0
Kim loại 025
Kim loại 026
11
2
0
0
Kim loại 026
Kim loại 027
9
2
0
0
Kim loại 027
Kim loại 028
10
2
0
0
Kim loại 028
Kim loại 029
9
2
0
0
Kim loại 029
Kim loại 030
11
2
0
0
Kim loại 030

Menu

Contact Me on Zalo